הלוואות בערבות המדינה

מצגת הדרכה לעסקים – כיצד מגישים קרן חירום באתר הייעודי של משרד האוצר
לצפייה במצגת לחצו מטה ⇓

yated-pdf

ארבעה מסלולים לבחירה (השקעות, הון חוזר,עסק בהקמה ועסק זעיר), גרייס עד חצי שנה,
לא יושב על האובליגו הבנקאי.

לבדיקת זכאות: