הלוואות בערבות המדינה

ארבעה מסלולים לבחירה (השקעות, הון חוזר,עסק בהקמה ועסק זעיר), גרייס עד חצי שנה,
לא יושב על האובליגו הבנקאי.

לבדיקת זכאות: